Pluq talk

nieuwbouw EPBD

EPBD verplicht vastgoedeigenaren laadinfra aan te bieden

De herziene Europese Energy Performance of Buildings Directive verplicht eigenaren om hun gebouwen verder te verduurzamen. Het aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s moet worden uitgebreid en Europa stelt hogere eisen aan de aanleg van laad-infrastructuur. Bestaande utiliteitsgebouwen met meer dan 20 parkeerplaatsen moeten vanaf 2025 al minimaal één oplaadpunt voor...