Waarom Pluq met 10-jarige contracten voor laadstations werkt

Door André Bisschop

Pluq 10 contract

Deel dit artikel

Bij Pluq geloven we in langdurige relaties omdat ze zekerheid en continuïteit bieden. Met onze Charging as a Service-oplossing garanderen we dat bedrijven tien jaar lang laadpalen op hun terrein hebben staan, zonder zich zorgen te hoeven maken over installatie, onderhoud of beheer. Dit betekent tien jaar lang profiteren van de voordelen van elektrische laadpunten, zonder de bijbehorende kosten en stress.

Verreweg de meeste klanten die gratis laadpalen bij ons afnemen, begrijpen de looptijd. Sterker, in België vragen bedrijven al om een verbintenis van 15 jaar, omdat zij gemak en ontzorging op waarde schatten. In dit artikel leggen we uit waarom we een commitment van tien jaar als standaard hanteren.

Een praktijkvoorbeeld

Een paar dagen geleden was ik getuige van een gesprek tussen een hotelier en een van onze accountmanagers/adviseurs.

De hotelier wilde aanvankelijk vier laadstations op zijn parkeerterrein.

Onze adviseur had ter plekke een schouwing gedaan, een analyse gemaakt en die met de hotelier besproken.

Het resultaat: Pluq zou drie laadpalen met dubbele sockets (dus zes laadpunten) installeren en uitbreiden zodra de laadbehoefte toenam.

De adviseur stuurde het contract toe, waarna de hotelier mailde dat hij daar even over wilde praten.

“Tien jaar is lang”, zei hij.

“Maar dat wist u”, zei de adviseur.

“Ja, dat wist ik, maar nu staat het zwart op wit, en het is mijn grond. Jullie plaatsen de laadpalen op mijn grond.”

“Het blijft uw grond. Wij plaatsen daar laadstations op die ons eigendom zijn. Met betrekking tot de laadpalen nemen wij tien jaar lang alle kosten en risico’s voor onze rekening. U heeft nergens omkijken naar en deelt vanaf dag één mee in de opbrengst.”

“Maar het is mijn grond, en ik kan niet in de toekomst kijken.”

“Wij ook niet. Als tussentijds iets verandert, pakt u de telefoon en bespreken we dat.”

“Als ik na een paar jaar een beter aanbod van een andere laadpaalexploitant krijg, kan ik niet onder dit contract uit.”

“U snapt toch ook dat wij geen tienduizenden euro’s gaan investeren om te worden ingeruild voor een ander en wij al ons geld kwijt zijn? Wanneer u het contract eenzijdig opzegt, zal hier een vergoeding tegenover moeten staan.”

“Maar het is mijn grond en ik wil er zoveel mogelijk rendement uit halen.”

“Op basis van beschikbare data en prognoses over toekomstig gebruik zijn we samen tot de conclusie gekomen dat het minstens zes jaar zou duren voordat we break even draaien. Wanneer grote storingen of defecten optreden, zou het zelfs zeven jaar of nog langer kunnen duren. Op enig moment moeten wij ook winst kunnen maken, anders kunnen we ons bedrijf beter sluiten.”

“Kunnen jullie mijn opbrengst per kilowattuur niet verhogen?’

“Daar hebben we heldere afspraken over gemaakt.”

De twee namen afscheid en ik was verrast.

Parkeergarage klaar voor de toekomst?

Tien jaar in perspectief

Tien jaar. Ze vliegen vaak ongemerkt voorbij.

 • Ineens zit je kind in de dubbele cijfers
 • Een chirurg of advocaat rondt in die tijd zijn/haar studie af
 • De bouw van Station Rotterdam Centraal duurde tien jaar
 • Een vers aangelegd bomenbos begint na tien jaar iets te worden
 • De restauratie van de Stevenskerk in Nijmegen neemt een decennium in beslag
 • De bouw van het One World Trade Centre op de plek waar ooit de Twin Towers in NY stonden, vergde ruim tien jaar.

Als je op gebeurtenissen terugkijkt is het alsof je drie keer met je ogen hebt geknipperd. Met langdurige contracten is het van hetzelfde laken een pak. Een decennium is zo om en al die tijd ben je verzekerd van stabiliteit en bijkomende voordelen.

Neem …

 • een hypotheek
 • een arbeidsovereenkomst
 • een huurcontract
 • een levensverzekering
 • een pensioenbelegging
 • een huwelijk

In veel gevallen zou je willen dat zo’n contract langer voortduurt, misschien wel ‘eeuwig’.

Een logische periode

Terug naar de vraag.

Waarom duurt een verbintenis met Pluq tien jaar?

De kosten van installatie en onderhoud zijn hoog. Ze lopen vaak in de tienduizenden euro’s. Voordat we deze kosten hebben terugverdiend, zijn we vaak zes tot zeven jaar verder. Dit komt doordat we lage tarieven voor eindgebruiker hanteren, zodat het aantrekkelijk is om bij een Pluq-laadpaal stroom te tanken. We willen elektrisch rijden immers voor iedereen toegankelijk te maken. Het gevolg is wel dat het langer duurt voordat we uit de kosten zijn. Pas in de laatste jaren van het contract pakt Pluq haar winst.

Het tarief bestaat in principe uit twee componenten:

 1. De prijs die de energieleverancier per kilowattuur rekent.
 2. De opslag (marge) die Pluq rekent

De opslag is gering (centenwerk). Wij kunnen ons zo’n marge permitteren omdat we op grote schaal laadpalen exploiteren in Nederland, Duitsland en België. Maar voor bedrijven die ‘slechts’ enkele laadpalen op hun parkeerterrein willen laten installeren, staan de opbrengsten niet in verhouding tot de kosten en het gedoe eromheen. Ze vinden het financiële vooruitzicht in elk geval niet aantrekkelijk genoeg om zelf in laadinfra te investeren en de palen te onderhouden en een administratie op te tuigen. “Deze bedrijven hebben geen enkele moeite met een termijn van tien jaar”, zegt Pieter Zijlema, CEO van Pluq. “Ze willen ontzorgd worden. Laden is niet hun core business, dus besteden ze dit liever uit aan partijen zoals wij. Ze zien het als een langdurige garantie op ons serviceproduct.”

Door langdurige verbintenissen aan te gaan, verplichten we onszelf tot het leveren van topprestaties. Wanneer laadstations, om wat voor reden, niet werken, is dat vervelend voor onze klanten, voor hun medewerkers en/of bezoekers, maar ook voor onszelf. Een laadpaal die het niet doet, levert geen geld op. Onze storingsdienst lost de problemen daarom zo snel mogelijk op. Met elk defect zijn kosten gemoeid. In een enkel geval moet de lader worden vervangen. Omdat we conform het contract tien jaar lang de kosten en risico’s voor onze rekening nemen, blijven klanten van dit soort zorgen gevrijwaard.

dsf4021
Pieter Zijlema

Loyaliteit als deugd

Het contract is in principe niet opzegbaar. Wanneer de locatie wordt verkocht of aan een andere beheerder wordt overgedaan, gaat de verbintenis automatisch mee. Het contract rust dus tien jaar op de grond. Wanneer de (nieuwe) eigenaar de locatie tussentijds een andere bestemming wil geven die geen ruimte biedt aan laadpalen, zal het contract volgens een vooraf vastgestelde formule moeten worden afgekocht. “Dat is volstrekt logisch. Ik heb nog geen klant meegemaakt die hier een probleem mee heeft”, aldus Pieter.

Wanneer het contract na tien jaar afloopt, wordt het jaarlijks met een jaar verlengd – met een ruime opzegtermijn voor beide partijen.

Een aantal klanten in België heeft, uit eigen beweging, recent gevraagd om een langere verbintenis. Zij hebben een voorkeur voor 15 jaar. Dit biedt ze de zekerheid dat hun laadinfra up to date blijft, toekomstproof is en zij al die jaren nergens omkijken naar hebben. Wij hebben gehoor gegeven aan hun verzoek. Loyaliteit is een deugd. Wij hechten aan langdurige partnerships. Samen bereik je meer.

Conclusie

Hoewel de looptijd soms als lang kan worden ervaren, waarderen klanten uiteindelijk de zekerheid en de voordelen die gepaard gaan met een dergelijke verbintenis. Het model van Pluq, met een focus op lage tarieven en lange terugverdientijden, maakt elektrisch rijden toegankelijker en ondersteunt de energietransitie. Klanten die gemak en langdurige service op prijs stellen, zien de waarde in van een tienjarige overeenkomst, zoals blijkt uit het feit dat sommige organisaties zelfs langere contracten wensen.

Meer weten over onze contracten?

Plan een gesprek