Gratis laadpalen bieden commercieel vastgoed soelaas

alexandre debieve d06borhwv7a unsplash

Deel dit artikel

De commerciële vastgoedmarkt heeft de afgelopen jaren flinke schommelingen ondergaan, met name door stijgende rentes. De vraag naar commercieel vastgoed daalde aanzienlijk. ING verwacht dat de markt zich in de tweede helft van 2024 zal herstellen, wanneer de vastgoedprijzen zich hebben aangepast aan de nieuwe rente- en risiconiveaus. Het is voor vastgoedbeheerders en ontwikkelaars een uitgelezen moment om hun panden te verduurzamen en toekomstbestendig te maken. Voor het geld hoeven ze het niet te laten: laadpalen via het Charging as a Service (CaaS) concept van Pluq zijn gratis.

Impact van hogere rentes op commercieel vastgoed

De stijging van de kapitaalmarktrentes heeft de afgelopen jaren een significante daling in het beleggingsvolume van commercieel vastgoed veroorzaakt, met een afname van ruim 60% in de eerste helft van 2023 ten opzichte van dezelfde periode in 2022. Beleggers zijn terughoudend om aankopen te doen vanwege de economische onzekerheden en hoge financieringskosten. Dit heeft geleid tot een daling in de prijzen van vooral grotere transacties. Ook dit jaar daalde vastgoed verder in waarde.

Afkoeling en herstel van commercieel vastgoed

De prijsdalingen werden voornamelijk gedreven door beleggers die vanwege de hoge rentes en toegenomen onzekerheden niet bereid waren de gevraagde prijzen te betalen. ING denkt dat de economische afkoeling nog even zal doorzetten, met name in de non-food winkelmarkt, waardoor mogelijk ook problemen met herfinanciering ontstaan. Desondanks verwachten specialisten een herstel vanaf de tweede helft van 2024, wanneer de kapitaalmarktrentes mogelijk iets lager zullen liggen.

brochure back

Structurele schaarste in commercieel vastgoed

Ondanks de neerwaartse druk op de markt, legt de structurele schaarste voor woningen en logistiek vastgoed een bodem onder de prijzen in alle segmenten. Elk segment kent echter zijn eigen dynamiek en structurele trends die de marktontwikkeling beïnvloeden. Goed bereikbare en duurzame kantoren blijven bijvoorbeeld in trek vanwege het beperkte aanbod, wat zorgt voor relatief kleinere prijsdalingen.

Slimme zet: gratis laadpalen van Pluq toevoegen aan commercieel vastgoed

Nu de markt zich langzaam maar zeker herstelt, is het cruciaal voor eigenaren en beheerders van commercieel vastgoed om na te denken over de toekomstbestendigheid van gebouwen. Klimaatverandering vraagt om verduurzaming. Voor financiers van vastgoed is de transitie naar een energiezuinig gebouw steeds belangrijker. Wat zijn de fysieke klimaatrisico’s van gebouwen? Hoe kun je een pand bestendig maken tegen hittestress, wateroverlast, overstroming en droogte? Wat betekent netcongestie voor het energiemanagement en hoe houd je de mensen die werken of wonen in gebouwen duurzaam mobiel?

Het toevoegen van gratis laadpalen via Pluq’s Charging as a Service (CaaS) biedt in meerdere opzichten antwoord op vragen zoals hier boven geopperd. Thema’s als ESG, duurzaamheid en netcongestie worden er allemaal in verenigd.

  1. Duurzaamheid en toekomstbestendigheid: Het installeren van laadpalen draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen en maakt het commercieel vastgoed aantrekkelijker voor huurders en kopers die waarde hechten aan milieuvriendelijke voorzieningen. Vastgoed dat voldoet aan duurzame normen kan een resultaat van 5% tot 10% boven de marktwaarde behalen, al vermoedt BREAAM-NL dat dit percetage voor gebouwen met een duurzaamheidscertificaat kan oplopen tot 25%.
  2. Verhoogde bezettingsgraad: Commercieel vastgoed met laadpalen is interessant voor bedrijven die hun medewerkers en klanten elektrische voertuigen willen laten opladen. Dit kan de bezettingsgraad verhogen en de leegstandspercentages verlagen. Uit onderzoek blijkt dat panden met EV-laadfaciliteiten een hogere bezettingsgraad realiseren, met een potentiële toename van 10% tot 15%. De eisen van huurders worden ook steeds duurzamer van aard.
  3. Kostenbesparing op lange termijn: Pluq dekt de aanschaf-, installatie-, beheer- en onderhoudskosten, wat betekent dat vastgoedeigenaren op termijn kunnen besparen op energiekosten door gebruik te maken van efficiënte laadoplossingen. Door laadinfra te koppelen aan het energiemanagement- of gebouwbeheersysteem kunnen de operationele kosten mogelijk met 5% tot 7% dalen.
  4. Waardevermeerdering van commercieel vastgoed: Het toevoegen van laadpalen kan de waarde van het vastgoed verhogen, wat een positief effect kan hebben op de verkoopprijzen. Studies tonen aan dat gebouwen met EV-laadstations een waardestijging van 2% tot 4% ervaren.
  5. Voorbereiding op toekomstige regelgeving: Overheden stellen steeds vaker eisen aan de beschikbaarheid van laadpalen bij commerciële gebouwen. Door nu te investeren, zijn vastgoedbeheerders nu voorbereid op geplande regelgeving en mogelijke boetes vermijden. Dit zorgt ervoor dat vastgoedbeheerders voldoen aan de toekomstige eisen en verhoogt de marktwaarde van hun panden.

Lees ook: Netcongestie: waar liggen de kansen?

Conclusie

Terwijl de commerciële vastgoedmarkt na de eerste helft van 2024 tekenen van herstel zal vertonen, is het voor vastgoedbeheerders en ontwikkelaars verstandig om vooruit te kijken en te investeren in voorzieningen die hun panden aantrekkelijker en duurzamer maken. Het toevoegen van gratis laadpalen via Pluqs Charging as a Service biedt een competitief voordeel en bereidt commercieel vastgoed voor op de toekomst. Dit is het moment om te handelen en te profiteren van de voordelen die deze duurzame en kostenbesparende oplossing biedt.

Meer weten over onze oplossingen voor de vastgoedsector?

Plan een gesprek