Het effect van elektrische auto’s en laadpalen op de CSRD-rapportage

purple modern mind map and process flow graph

Deel dit artikel

Bedrijven zoeken naar manieren om hun impact op mens en klimaat positief te beïnvloeden. Ze willen de volgende generaties niet met een onleefbare aarde opzadelen. Maar er is nog een reden.Met de komst van de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive zijn bedrijven vanaf dit jaar verplicht te rapporteren over hun CO2-uitstoot en andere handelingen die effect hebben op mens en milieu.

In dit artikel gaan we dieper in op de effecten van elektrisch rijden en laden op de CSRD-rapportage. We behandelen achtereenvolgens:

 • De weg naar klimaatneutraliteit
 • Woon-werkverkeer
 • Werken op afstand
 • Impact elektrisch rijden en laden
 • Het Parkeerterrein van de toekomst
 • Oplossingen voor duurzaamheidsstrategieën

De weg naar klimaatneutraliteit

De opgave waar Nederland en Europa voor staan is duidelijk: in 2050 moeten ‘we’ klimaatneutraal zijn. Om dit te bereiken, zullen organisaties fundamenteel moeten veranderen. De eerste stappen worden gezet. De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een Europese richtlijn die bedrijven vanaf dit jaar verplicht te rapporteren over hun impact op mens en klimaat. Met andere woorden: ondernemingen moeten inzicht geven in hun duurzaamheidsbeleid, hun CO2-emissies, maar ook in de wijze waarop zij met personeel omgaan en hun accountant moet dat rapport controleren en goedkeuren.

Deze informatie is nuttig voor investeerders, consumenten en andere belanghebbenden om de duurzaamheid van een bedrijf te beoordelen, wat past bij de doelen van de Europese Green Deal. De CSRD zorgt ook voor strenger toezicht en vereist dat bedrijven meer details geven over hun duurzaamheidsinspanningen volgens de European Sustainability Reporting Standards (ESRS).

Beursgenoteerde bedrijven zijn het eerst aan de beurt. Daarna volgen grote niet-beursgenoteerde bedrijven, en over enkele jaren moeten alle bedrijven verantwoording afleggen. Bijna 50.000 bedrijven zullen dus nu aan deze eisen moeten voldoen. Dit omvat grote bedrijven met meer dan 500 werknemers, bedrijven met meer dan 250 werknemers en een omzet van meer dan 40 miljoen euro, KMO’s die op de beurs genoteerd zijn, en grote niet-EU bedrijven die veel zaken doen in de EU.

Qua CO2 zijn alle ogen momenteel gericht op de industrie, luchtvaart, scheepvaart, de transportsector en de ‘gebouwde omgeving’. Maar over enkele jaren zullen niet alleen deze ‘vervuilers’ moeten betalen voor de CO2 die ze uitstoten. Ook het MKB zal stilaan rekening moeten houden met ‘vereffening’. Hoewel MKB-bedrijven per entiteit minder uitstoten, is het hele midden- en kleinbedrijf verantwoordelijk voor 50% van de totale CO2-emissie.

wat betekent de csrd nu al voor het mkb 2

Woon- werkverkeer is belastend

Een belangrijke uitstootbijdrager is het woon-werkverkeer van medewerkers. De heen-en-weer-bewegingen kunnen wel 70% van de bedrijfsemissie veroorzaken. Om aan de doelen van het Klimaatakkoord te komen, zal daarom vanaf 1 juli de rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit (WPM) van kracht zijn. Werkgevers met meer dan 100 werknemers rapporteren dan over alle zakelijke en woon-werkkilometers, uitgesplitst naar vervoers- en brandstoftype. Het doel is om de CO2-uitstoot van zakelijk vervoer te verlagen. Volgens het Klimaatakkoord moet de uitstoot in 2030 met 1,5 megaton zijn verlaagd. Als in 2026 blijkt dat het Nederlandse bedrijfsleven niet op schema ligt, kan de overheid boetes uitdelen aan bedrijven die er niet in slagen om de emissie terug te dringen.

Het indammen van uitstoot is een pittig traject. Het vergt aandacht en een goede planning.

Een paar tips:

 • Bepaal de klimaatstrategie voor je organisatie en stel duidelijke klimaatdoelstellingen vast: per wanneer is jouw organisatie CO2-neutraal?
 • Definieer de activiteiten waarmee je daadwerkelijk je klimaatdoelstellingen bereikt.
 • Zorg dat je de hele keten van je organisatie meeneemt in je ambities. Klimaatneutraliteit kun je alleen samen bereiken
 • Plaats duurzaamheid en decarbonisatie op de agenda, in welke sector je ook actief bent.
 • Zorg voor een betrouwbare CO2-footprint berekening aan de hand van de juiste tooling.

CO2 Calculator

Eevery, een duurzaamheidsplatform voor het MKB, heeft een CO2 Calculator ontwikkeld waarmee bedrijven hun CO2-uitstoot kunnen meten. De tool geeft inzicht in alle emissievormen, dus ook in die van woon-werkverkeer. Door de resultaten om te zetten in acties, kun je als MKB’er een aanzienlijke CO2-reductie realiseren.


Het grote geheel: werken op afstand lijkt beter voor het milieu

Een bedrijf dat remote/hybride werken mogelijk maakt, blijkt een kleinere CO2-voetafdruk te hebben: namelijk 4,9 ton CO2 per persoon per jaar tegenover 5,8.

Dagelijks woon-werkverkeer (ton CO2 per persoon per jaar)

Kantoorruimte(ton CO2 per persoon per jaar)

Bedrijfsreizen(ton CO2 per persoon per jaar)

Je hoeft natuurlijk niet in één klap je hele beleid en/of bedrijfsvoering overhoop te gooien om goed voor de dag te komen in de CSRD-rapportage. Het kan ook stapsgewijs.

Met een paar slimme acties maak je flinke impact.

 1. Minder heen-en-weer. Door flexibele werktijden of thuiswerken aan te bieden, zullen werknemers minder gaan reizen. Het mes snijdt aan twee kanten: de CO2-uitstoot daalt en medewerkers zullen een betere balans tussen werk en privé ervaren.
 2. Pak de fiets. Fietsen is super milieuvriendelijk. Stimuleer medewerkers vaker de fiets te pakken. Betaal desnoods mee aan de aankoop van een (elektrische) fiets.
 3. Denk groots. Wellicht is het mooie stap om structureel voor duurzame vervoersmiddelen te kiezen, zoals openbaar vervoer of elektrische/hybride bedrijfsauto’s (lease, car sharing, car subscription, zoals Drive4Joy.
 4. Kies voor laadstations. Door laadstations aan te bieden op het parkeerterrein of de garage, worden medewerkers en klanten op ideeën gebracht. Hoe meer automobilisten elektrisch gaan rijden, des te groter de kans dat we de doelen uit het Klimaatakkoord kunnen realiseren.
 5. Verbeter de processen. Het optimaliseren van logistieke processen helpt de CO2-uitstoot te verlagen. Door efficiënte planning en een goede beladingsgraad kan het aantal autoritten worden verminderd.

Onderzoeksorganisatie TNO heeft de CO2-uitstoot van benzineauto’s en elektrische auto’s met elkaar vergeleken. Vanaf de productie tot de recycling. De conclusie: de gemiddelde CO2-uitstoot van een elektrische auto (die op groene stroom rijdt) is 70% lager dan die van een benzineauto, en 60% als ie op grijze stroom zou rijden.

De productie van een EV is vervuilender dan die van een brandstofauto, maar eenmaal op de weg, verandert alles. De CO2-uitstoot van een EV bedraagt dan 10gram/kilometer, terwijl de emissie van een benzine-auto 200gram/kilometer is. Als het je interesseert, kun je hier het TNO-rapport lezen.

Impact elektrisch rijden en laden op CSRD-rapportage

Door brandstofauto’s te vervangen door elektrische, wordt een organisatie, of bedrijf, schoner. Hoe groter de leasevloot, des te hoger het rendement, wat in het CSRD-rapport breed kan worden uitgemeten. Om de voertuigen mobiel te houden, zijn zakelijke laadpalen essentieel. Dat heeft meerdere voordelen. Medewerkers kunnen hun voertuigen opaden terwijl ze aan het werk zijn, waardoor ze geen tijd verspillen aan het zoeken naar openbare oplaadpunten. Dit verhoogt hun productiviteit en verlaagt stress.

Overheden over de hele wereld nemen maatregelen om de adoptie van elektrische voertuigen te stimuleren en de infrastructuur voor oplaadpunten uit te breiden. Dit omvat het invoeren van subsidies, belastingvoordelen en andere financiële prikkels voor bedrijven die oplaadstations installeren. Daarnaast worden er regelgevingen opgesteld om de installatie en het gebruik van oplaadstations te reguleren, zoals het stellen van normen voor de veiligheid en interoperabiliteit van oplaadinfrastructuur. Het is belangrijk voor bedrijven om op de hoogte te blijven van de nieuwste regelgeving en incentives om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de vereisten en optimaal kunnen profiteren van beschikbare voordelen.

Doordat mobiliteit steeds elektrischer wordt, staan bedrijven voor nieuwe uitdagingen. De ontwikkelingen gaan zo snel dat de bestaande netwerkcapaciteit van gebouwen in het geding komt. Netcongestie, stroomuitval, piekbelastingen en onrendabele parkeerfaciliteiten zijn aan de orde van de dag. Om alle twijfels weg te nemen heeft Pluq voor grote organisaties Het Parkeerterrein van de Toekomst ontwikkeld in samenwerking met parkeerpartner Vicky.

Het Parkeerterrein van de Toekomst

Het Parkeerterrein van de Toekomst is een geïntegreerde oplossing die enerzijds de duurzaamheid van vastgoed versterkt en anderzijds het energiemanagement verbetert. Laadstations worden direct aangesloten op eventueel aanwezige zonnepanelen en krachtige batterijen vlakken piekbelastingen af en springen bij als de vraag naar stroom in het gebouw toeneemt. De holistische aanpak leidt tot lagere kosten, een stabiel netwerk en een aanzienlijke stijging van rendement en efficiëntie. “Zodra een parkeervoorziening het hele gebouw duurzamer maakt en beter laat functioneren, is ze van grote waarde voor eigenaren, huurders én medewerkers,” zegt Pieter Zijlema, CEO van Pluq.

Het Parkeerterrein van de Toekomst is een Charging-as-a-Service product. Dit wil zeggen dat aanschaf, implementatie, onderhoud en beheer voor rekening van Pluq komen. Van organisaties wordt geen investering verlangd. Toch profiteren ze meteen van het rendement dat het parkeerterrein oplevert.

Medewerkers, bezoekers en andere EV-rijders kunnen een laadplek reserveren via de parkeerapp van Vicky. De app verschaft scherp inzicht, wat resulteert in een betere laadplanning. Zodra de batterij gevuld is krijgt de EV-bestuurder een seintje dat-ie plaats moet maken voor de volgende. Zo heeft iedere EV-rijder gegarandeerd een volle accu en wordt de bezettingsgraad van de parkeervoorziening optimaal gereguleerd. De parkeervoorziening krijgt er desgewenst de hele Vicky-community bij.

pluq laadstations zonder gedoe

Passende oplossing voor elke duurzaamheidsstrategie

Het Parkeerterrein van de Toekomst speelt in op de ontwikkelingen in de energievoorziening. De geïntegreerde oplossing van Pluq en Vicky past naadloos in iedere duurzaamheidsstrategie. “We helpen eigenaren van gebouwen om hun vastgoed BREEAM gecertificeerd te krijgen, waardoor het pand in waarde stijgt en aantrekkelijker wordt”, zegt Pieter Zijlema. “Als kers op de taart ontzorgen we organisaties van a tot z. Ze hebben nergens omkijken naar, terwijl hun energieproblemen worden opgelost en hun parkeervoorzieningen klaar zijn voor de uitdagingen van de toekomst.”

Technologische ontwikkelingen, zoals snellere laadoplossingen en draadloos opladen, zullen de oplaadervaring verder verbeteren en de acceptatie van elektrische voertuigen binnen bedrijven vergroten. Bovendien zullen toenemende overheidsinspanningen om de infrastructuur voor oplaadpunten uit te breiden, bedrijven aanmoedigen om te investeren in oplaadfaciliteiten. Bedrijven die voorop lopen in bedrijfselektrificatie en investeren in oplaadstations, zullen een concurrentievoordeel hebben en kunnen profiteren van een positief imago en kostenbesparingen op de lange termijn. Pluq biedt met Charging as a Service misschien wel de beste prijs-kwaliteitverhouding op het gebied van zakelijke laadpalen.

Conclusie

Door elektrische voertuigen in hun wagenpark op te nemen, kunnen bedrijven onder meer via de CSRD-rapportage laten zien dat ze zich inzetten voor duurzaamheid en milieuverantwoordelijkheid. Klanten, investeerders en andere belanghebbenden zijn steeds meer op zoek naar organisaties die actief werken aan het verminderen van hun ecologische voetafdruk. De aanwezigheid van bedrijfslaadstations geeft een krachtig signaal af over de toewijding van een bedrijf om mee te werken aan een klimaatneutraal Europa.

Meer weten over het effect van laadinfra op uw CSRD-verplichtingen?

Plan een gesprek