Waarom een verplichte stap naar elektrisch rijden een goed idee was (is)

Elektrische lease-auto

Deel dit artikel

Nieuwe leaseauto’s moeten vanaf 2025 volledig elektrisch zijn. Tenminste, dat was het idee. Het zou voor alle auto’s uit het zakelijke segment gaan gelden. En niet alleen voor personenauto’s, maar ook voor bestelbussen.

Het idee werd afgeblazen.

Via subsidies wordt elektrisch rijden nog aangemoedigd, maar ‘het moeten’ is er af.

Vereniging DOET, de branchevereniging van elektrisch vervoer, zou het graag anders zien. En er zijn meer organisaties die zich er sterk voor maken om elektrisch rijden alsnog verplicht te stellen voor leaserijders – of het zo aantrekkelijk te maken dat ze niet anders meer willen.

Wordt zakelijk elektrisch rijden binnenkort toch nog verplicht?

De overheid is er nog niet uit. Ze heeft in elk geval de BPM vrijstelling op bestelauto’s laten vervallen waardoor het leasen van een elektrische bedrijfswagen fiscaal een stuk gunstiger wordt.

Doordat de verplichting van de baan is, kunnen leaserijders blijven kiezen voor diesel en benzine. Volgens de overheid zijn namelijk niet alle leaserijders al klaar voor de overstap naar een elektrisch voertuig. Dat heeft enerzijds te maken met de (nog) beperkte actieradius van veel EV’s en anderzijds met het ontbreken van laadinfra bij de meeste huishoudens. Daarnaast zijn elektrische auto’s op dit moment nog duurder dan benzine-varianten, waardoor de bijtelling hoger uitvalt. Doordat met ingang van 2025 ook wegenbelasting wordt geheven op elektrische voertuigen, kan het zijn dat elektrische auto’s niet in het leasebudget van veel werknemers passen.

Daarom maakt de overheid een pas op de plaats.

Maar….

De verschuiving naar elektrisch rijden is een onvermijdelijke trend. Steeds meer mensen willen een EV, vanwege het comfort, de luxe, de automaat en de stille ‘motor’. Zelfs truckers uit de Verenigde Staten zijn ‘om’; ze zijn klaar met die rokende pijpen. De electrifying populariteit van EV sluit naadloos aan op de ambities van de Nederlandse overheid die wil dat alle nieuwe auto’s in 2030 elektrisch zijn. Door leaseauto’s als voorbeeld te nemen, zou een belangrijke eerste stap zijn gezet. Ga maar na… er rijden nu bijna 1,25 miljoen auto’s en bestelwagens via een leaseconstructie in Nederland. Dat is 15% van alle geregistreerde voertuigen. En dat aantal groeit.

Elk jaar komen er tussen de 25.000 en 30.000 nieuwe leaseauto’s bij.

Soms zijn er uitschieters. In 2019 werden er bijna 32K ingeschreven.

Zakelijke lease

Volgens de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen staan in Nederland nu 226.000 zakelijk geleasde bestelwagens en -bussen geregistereerd en 783.000 personenauto’s. Dat zijn er 31.300 (4,2 procent) meer dan eind 2022. De groei is het directe gevolg van de toegenomen werkgelegenheid; met name in het bedrijfsleven. Van alle zakelijk geleasde personenauto’s is inmiddels een kwart voorzien van een stekker. Dat zijn niet allemaal volledig elektrische auto’s, maar ook plug-in hybrides.

Private lease

Op private lease-gebied dijt het wagenpark eveneens uit. In 2023 reden 234.700 auto’s in NL volgens een private-leaseconstructie. Dat zijn er 1,6 procent meer dan eind 2022. Het zouden er vast meer zijn geweest als de levertijden voor nieuwe auto’s niet zo lang waren geweest. Om mensen toch van dienst te zijn, worden in de private-leasesector steeds vaker gebruikte auto’s ingezet.

Liever elektrisch

Mensen die een auto leasen blijken trouwens graag elektrisch te rijden. Daar zijn verschillende oorzaken voor. Veel leaserijders zijn early adapters: ze proberen graag iets nieuws.

Andere redenen:

  • Fiscaal voordeel van auto’s met 0 gram CO2-uitstoot is (momenteel nog) aantrekkelijker dan het voordeel voor auto’s met een verbrandingsmotor.
  • De aanschafprijs van een elektrisch voertuig (EV) is voor veel particulieren aan de hoge kant.

In 2023 en 2024 betalen zakelijke rijders 16% bijtelling voor een elektrische auto over de eerste 30.000 euro van de cataloguswaarde. Over het resterende bedrag bedraagt de bijtelling 22%. Vanaf 2025 geldt een bijtelling van 17% tot 30.000 euro en in 2026 wordt de bijtelling verhoogd naar 22% en is het leasen van een elektrische auto fiscaal gelijk aan het leasen van een brandstofauto. Daarbij vervalt per 2025 de vrijstelling van wegenbelasting op elektrische voertuigen. Per 2025 geldt een korting van 75% op de wegenbelasting en vanaf 2026 betaal je het volledige bedrag.

scherm­afbeelding 2023 11 05 om 16.13.21

Als gezegd is een elektrische auto nu nog duurder dan een brandstofauto. De gemiddelde prijs van een EV lag in 2023 op €51.000 tegen €33.000 voor een bezineauto. Om elektrisch rijden aantrekkelijker te maken, verschaft de overheid daarom nog altijd subsidie, maar de vraag is hoe lang dit nog voortduurt. Experts sporen autoproducenten aan om goedkopere EV’s te gaan maken met een grotere reikwijdte. Een aantal merken zegt gehoor te zullen geven aan deze oproep en snel betaalbare elektrische auto’s op de markt te brengen.

Wat zou het effect van een verplichting zijn?

De overheid heeft zich gecommitteerd aan ambitieuze klimaatdoelstellingen. Aangezien auto’s (lees: vervoer) een vervuilende factor zijn, zou het helpen om mobiliteit fasegewijs elektrisch te maken, zodat de emissie van CO2 sterk vermindert. Een verplichte vergroening van het zakelijke wagenpark is daarom geen gekke gedachte. Er zijn namelijk interessante spinoffs mee gemoeid.

  1. Meer tweedehands elektrische auto’s

Doordat leasecontracten vaak kortstondig zijn, zal de tweedehandsmarkt voor elektrische auto’s snel groeien. De prijs van een nieuwe elektrische auto is veel automobilisten te gortig, maar als een EV, in het circuit van gebruikte auto’s, voor duizenden euro’s goedkoper wordt aangeboden, is hij voor meer mensen bereikbaar. En hoewel elektrisch rijden duurder is geworden, is het nog altijd een stuk goedkoper dan het rijden op benzine of diesel.

2. Zorgvuldiger gebruik van grondstoffen

Volgens de prognoses gaan elektrische auto’s langer dan de meeste auto’s op brandstof. Een miljoen kilometer moet geen problemen opleveren. Doordat er minder bewegende delen in een EV zitten, is de slijtage minder en wordt de levensuur langer. Wanneer mensen van de gewoonte afstappen om hun auto om de twee of drie jaar in te ruilen, zijn op lange termijn minder nieuwe auto’s nodig, wat grondstoffen spaart. Elektrische auto’s (lees de batterijpakketten) zijn ook steeds efficiënter te recyclen. Van de nieuwe generatie batterijen is 95% van de materialen herbruikbaar.

3. Meer schone kilometers

Elektrische voertuigen (EV’s) zijn aanzienlijk schoner dan hun bezinetegenhangers en dragen bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Bovendien zou het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen ook gunstig zijn voor de plannen om stikstof te verminderen. Het behoud van de natuur en het tegengaan van luchtvervuiling zijn kritieke overwegingen voor de Nederlandse regering. Elektrische voertuigen stoten geen schadelijke stoffen zoals stikstofoxiden (NOx) en fijnstof uit, waardoor de luchtkwaliteit verbetert en de volksgezondheid wordt bevorderd.

lease vloot elektrisch

Een eventuele verplichting van elektrische leaseauto’s zal ongetwijfeld aanzienlijke gevolgen hebben voor de Nederlandse leasewagenmarkt. Leasemaatschappijen zullen hun aanbod van elektrische voertuigen moeten uitbreiden om aan de nieuwe eisen te voldoen. Dit zou de acceptatie van elektrische auto’s ten goede komen en milieubewustzijn in Nederland vergroten. Bedrijven zouden worden aangemoedigd om duurzame mobiliteitsstrategieën te omarmen. Met een grotere vraag naar elektrische (lease)auto’s kunnen bovendien de prijzen dalen, waardoor elektrische mobiliteit toegankelijker wordt voor een breder publiek.

Maar goed, zover is het dus nog niet.

Elk nadeel heeft zijn voordeel

Door het uitstel van de verplichting hebben bedrijven meer tijd om een goede laadinfrastructuur aan te laten leggen. Want het aantal elektrische auto’s groeit hoe dan ook en vereist een uitgebreidere laadinfrastructuur. Organisatie die hun leasevloot mobiel willen houden, doen er goed aan om dit artikel te lezen: De toenemende behoefte aan laadstations op kantoren: ontdek waarom het aantal laadpalen snel stijgt.

Het is de vraag of het op korte termijn alsnog van een verplichting komt. Zal de nieuwe regering er voor open staan?

Een verplichting voor elektrische leaseauto’s zou een belangrijke stap in de richting van duurzame mobiliteit in Nederland kunnen zijn. Een coalitie van organisaties blijft zich er sterk voor maken. Elektrisch vervoer biedt immers aanzienlijke voordelen voor het milieu, de economie en de volksgezondheid. Sterker, het is een cruciale stap in de richting van een schone toekomst.