Omgevingsmanagement met iSurround

Voor het eerst is er nu één omgevingsmanagement tool die alle gegevens in een project combineert:

iSurround omgevingsmanagement

Door de sterke geografische presentatie maakt iSurround uw project inzichtelijk en overzichtelijk. Iedereen kijkt naar hetzelfde, gedeelde, beeld. Zo voorkomt u miscommunicatie en –planning en kunt u de omgeving tijdig en transparant informeren. iSurround biedt de omgevingsmanager én projectmedewerker houvast tijdens alle fasen van een infrastructureel project.

Compleet

iSurround helpt u om uw project proactief te structureren, tijdig te communiceren, risicomanagement te voeren, capaciteitsplanning in te regelen, samen te werken met andere partijen en te rapporteren – op een zeer visuele en gebruiksvriendelijke manier.

bouwfaseringskaart
bouwfaseringskaart
 • Afhandeling van allerlei processen waar een omgevingsmanager mee te maken heeft tijdens een project, in één oplossing. Dus geen verschillende tools en systemen meer die door verschillende mensen op hun eigen manier en moment worden bijgehouden
 • Via Bouwfaseringskaarten® (ingetekende plattegronden) wordt de planning gemaakt, overzicht gegeven en de voortgang bewaakt: zo is er slechts één actuele gemeenschappelijke planning die gebruikt kan worden in bijvoorbeeld de wekelijkse bespreking met werkvoorbereiders en stakeholders
 • Centrale administratie en registratie van klachten en schades
 • Stakeholderanalyse en risico-inschatting (in combinatie met bv. de Omgevingsmonitor®)
 • Opstellen van een communicatiekalender (mogelijk door de overzichtelijke langetermijnplanning in iSurround)
 • Workflowmodule
 • iSurround ondersteunt het IPM-model
 • Alle data op één plek beschikbaar
 • Eenvoudig en snel complete rapportages maken

Het opnemen van een tool als iSurround in een aanbesteding verhoogt tevens de gunningskans. Veel opdrachtgevers stellen zelfs het gebruik ervan als voorwaarde.

Effectief

Dat iSurround effectief en efficiënt is, durven we wel te zeggen. We hebben bij het ontwikkelen van de software goed geluisterd naar omgevingsmanagers. Met een consequent gebruik van de tool:

hinderkaart
hinderkaart
 • wordt miscommunicatie en misplanning beter voorkomen
 • vindt snellere en betere klachten- en schadeafhandeling plaats door de centrale administratie ervan
 • worden terugkerende klagers sneller herkend
 • wordt slimmere fasering mogelijk gemaakt en daardoor overlast voor de omgeving eerder gesignaleerd
 • voorkomt u moeilijkheden met de omgeving en daarmee onnodige vertraging
 • kan écht proactieve communicatie met stakeholders, belanghebbenden en opdrachtgevers plaatsvinden
 • is capaciteitsplanning goed en tijdig inregelbaar
 • kunt u beter samenwerken met externe partijen (communicatie, stakeholders, belanghebbenden, leveranciers en hulpdiensten)
 • verbetert de kwaliteitsborging bij en met opdrachtgevers
 • verminderen de faalkosten door verbeterde risicobeheersing

Zeer gebruiksvriendelijk

iSurround is SaaS (software as a service), dus u kunt overal en altijd realtime gegevens verwerken en ophalen. Daarnaast heeft u geen omkijken naar (bij)zaken waar u liever niet mee bezig wilt zijn, zoals afstemming met de afdeling ICT omtrent nodige hardware en software.
De oplossing is zo gemaakt dat het heel eenvoudig is in het gebruik, ook voor ongetrainde of onervaren medewerkers.
Het gebruik van sterk visuele componenten maakt dat niet alleen de tool zelf overzichtelijk en daardoor gebruiksvriendelijk is, maar data ook overzichtelijk weergegeven wordt.

Alles wat u wilde

iSurround biedt de omgevingsmanager alles wat hij/zij nodig heeft om een complex infrastructureel project een stuk simpeler te maken.