Complex simpel maken

Hoe maakt je iets complex simpel? Zo eenvoudig is dat niet…

Volgens ons bestaat het meest geslaagde recept voor iets dat simpel is in ons vak uit de volgende ingrediënten:

  • de gekozen techniek
  • visualisatie (van nieuwe processen bv.)
  • maximale gebruiksvriendelijkheid van de oplossing
  • geen gebruikshandleiding nodig
  • inzicht en overzicht
  • kennisborging en -vindbaarheid

Zo hebben we een raamwerk ontwikkeld, waarin wij complexe processen terugbrengen tot overzichtelijke praatplaten, die een basis leggen voor het stappenplan om naar de gewenste situatie te komen.

We gebruiken gewone taal en zo min mogelijk jargon.