Ons raamwerk

proces- en software- verbeterraamwerk
stap voor stap continue verbeteren

Om onze klanten en de behoefte echt goed te kennen hanteren wij een proces- en software- verbeterraamwerk om stap voor stap continu te verbeteren. Het raamwerk bestaat uit de volgende onderdelen:

Afhankelijk van de scope worden alle onderdelen of delen bekeken en geanalyseerd. Op basis van een analyse kan een nieuwe proces en ict enterprise architectuur van de organisatie worden bepaald. Deze architectuur dient als leidraad voor toekomstige Organisatie en ICT verbeterprojecten en is gebaseerd op de Kaizen / Six Sigma filosofie van continue verbeteren.

ons raamwerk
ons raamwerk

Wij stellen hierbij gebruikersvriendelijkheid (user experience) voorop, omdat dit een cruciaal onderdeel uitmaakt van onze filosofie. (Dus beter en met minder inspanning).