Passie

We doen ons werk met passie voor gebruikers, techniek en procesoptimalisatie.

gebruikers

Gebruikers

Inzichten uit de marketingwereld m.b.t. usability en user experience (gebruikersvriendelijkheid) worden vaak niet doorvertaald naar interne processen, terwijl daar ook ‘gewoon’ gebruikers achter de knoppen zitten. Wij vinden gebruikersvriendelijkheid een noodzaak om efficiënt en effectief te kunnen werken.

Techniek

Nieuwe technieken uit bijv. de mobiele wereld bieden allerlei mogelijkheden, o.a. om processen te optimaliseren. Mindsteps kiest voor kwalitatief hoogstaande nieuwe, licentievrije technieken, omdat deze meestal minder duur zijn, en een uitstekend alternatief voor veel huidige dure oplossingen. Hierdoor worden ze ook toegankelijk voor minder grote organisaties. Onze klanten krijgen zo maximale flexibiliteit en hiermee wordt ‘vendor lock’ voorkomen.

Procesoptimalisatie

Er wordt vaak veel geïnvesteerd in dure ICT-oplossingen zonder processen te optimaliseren; daardoor levert zo’n investering vaak niet op wat ervan verwacht werd.

Bij o.a. inkoop- en verkoopafdelingen zien wij ook vaak dat er informatie-eilanden (zijn) ontstaan. Miscommunicatie is een van de mogelijke gevolgen. Onze klanten ervaren dagelijks de effecten hiervan en zien dat huidige en nieuwe ontwikkelingen kunnen bijdragen aan het verbeteren van processen en informatiestromen, die tevens de communicatie kunnen verbeteren.

In onze visie sla je onder andere bruggen tussen informatie-eilanden door systemen te integreren, processen te optimaliseren en wanneer noodzakelijk deze geheel te vervangen, passend bij de wensen van de klant.