EPBD verplicht vastgoedeigenaren laadinfra aan te bieden

nieuwbouw EPBD

Deel dit artikel

De herziene Europese Energy Performance of Buildings Directive verplicht eigenaren om hun gebouwen verder te verduurzamen. Het aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s moet worden uitgebreid en Europa stelt hogere eisen aan de aanleg van laad-infrastructuur. Bestaande utiliteitsgebouwen met meer dan 20 parkeerplaatsen moeten vanaf 2025 al minimaal één oplaadpunt voor elektrische voertuigen hebben. Maar de laatste, finale versie van de EPBD (IV) gaat een stap verder. Niet alle details zijn nog ingevuld. Duidelijk is wel dat vastgoed-eigenaren en ontwikkelaars komende decennia flinke stappen moeten zetten, en dat gratis laadpalen van Pluq een welkome aanvulling betekenen.

Wat houdt de nieuwe regelgeving in?

Vanaf 2025 moeten utiliteitsgebouwen met meer dan 20 parkeerplaatsen ten minste één oplaadpunt (een laadpaal met 1 socket) hebben, plus leidingen voor uitbreiding. De eis is vastgelegd in het Bouwbesluit en geldt voor alle nieuw te bouwen gebouwen en voor gebouwen die ingrijpend worden gerenoveerd – daar is sprake van als meer dan 25% van de oppervlakte van de gebouwschil wordt vernieuwd, veranderd of vergroot. De verplichting geldt voor fabrieken, kantoren, bedrijven, scholen en winkelcentra, maar ook voor appartementencomplexen en Verenigingen van Eigenaren (VVE). De laadpunten moeten openbaar toegankelijk zijn, ook als ze zich op privéterrein bevinden.

Waarom stelt de EPBD laadpalen verplicht?

De Europese Commissie en de Nederlandse overheid willen dat meer mensen elektrisch gaan rijden. Daarom hebben ze regels gemaakt die ervoor zorgen dat er meer laadpalen komen. Zo wordt het gebruik van elektrische auto’s gestimuleerd en zullen mensen eerder geneigd zijn om de overstap van benzine naar stroom te maken. In 2030 moet NL ruim 1,8 miljoen laadpalen tellen. Goede laadinfra is onderdeel van de strategie om de gestelde klimaatdoelen te halen en het land minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen.

Duurzaam laadplein The Mark Rotterdam

Plaatsing en gebruik van laadpunten

Bij de plaatsing van laadpalen komt veel kijken. Het gaat vaak om maatwerk, waarbij rekening moet worden gehouden met verschillende aandachtspunten zoals gebruik door derden en belasting van het elektriciteitsnet.

 • Gebruik door externe partijen

Laadpunten worden vaak zo ingericht dat ze ook door bezoekers gebruikt kunnen worden, vergelijkbaar met openbare laadpunten. Dit geldt ook voor terreinen die niet voor iedereen toegankelijk zijn, zoals parkeerplaatsen bij bedrijfspanden. De laadpunten kunnen worden aangepast voor betalend gebruik door bezoekers. Bijvoorbeeld met een slim metersysteem, laadpas, creditcard of QR-code.

 • Load balancing

Laadpunten met een ‘load balancing’-functie voorkomen dat een zwaardere elektriciteitsaansluiting nodig is om laadpunten te installeren en de laadinfra op termijn uit te breiden. Load balancing is een manier om overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen en het energiemanagement van een locatie te optimaliseren.

 • Beveiliging van gegevens

De Europese directive schrijft verder voor dat de laadpunten en installaties, naast een beveiligde meetinrichting, ‘professionele waarborgen voor gegevensbeveiliging en cybersecurity’ moeten hebben. Zo moet worden voorkomen dat het syteem gehackt of verstoord wordt, wat essentieel is als de laadinfra integraal onderdeel uitmaakt van het energiemanagement- en/of gebouwbeheerssysteem.

Financiële aspecten van laadpalen

De kosten die direct verbonden zijn met de aanleg van de leidingdoorvoeren en laadpunten omvatten ontwerp, materialen en installatie. Deze kosten vallen niet onder kosten die zonder de aanleg van laadinfrastructuur ook zouden zijn gemaakt.

Renovatiekosten: Bij ingrijpende renovaties, waarbij meer dan 25% van de oppervlakte van de gebouwschil wordt vernieuwd, veranderd of vergroot, geldt de verplichting voor laadinfrastructuur alleen als de renovatie ook betrekking heeft op de parkeergelegenheid of de elektrische infrastructuur daarvan. Er is een uitzondering wanneer de kosten van de laadinfrastructuur meer dan 7% van de renovatiekosten bedragen.

Samenvatting van de EPBD (IV)

 • Vanaf 2030 moeten alle nieuwe gebouwen ZEB zijn: Zero Emission Building. Dit houdt in dat er geen uitstoot van fossiele brandstoffen meer is.
 • In 2050 moet de gehele gebouwde omgeving emissieloos zijn.
 • Nieuwe gebouwen in eigendom van publieke organisaties moeten al vanaf 2028 ZEB zijn. Voor nieuwe gebouwen die worden gehuurd zal de overheid naar minimaal ZEB moeten streven.
 • Vanaf 2028 dient voor gebouwen groter dan 1.000 m2 en voor overheidsgebouwen en vanaf 2030 voor alle gebouwen de impact op het klimaat gedurende de gehele levenscyclus van het gebouw berekend te worden in overeenstemming met het Level(s) framework, dit wordt de Life-Cycle Global Warming Potential (GWP) genoemd.
 • Voor 2027 moeten GWP grenswaarden gepubliceerd worden geldend voor nieuwbouw vanaf 2030, met een progressieve trend naar beneden.
 • Lidstaten moeten voor nieuwe gebouwen aandacht besteden aan onderdelen die verder gaan dan de energieprestatie van gebouwen. Namelijk, een gezond binnenklimaat, adaptatie aan klimaatverandering, brandveiligheid, risico’s in verband met seismische activiteiten en de toegankelijkheid voor personen met een handicap.
 • Alle nieuwe publieke en utiliteitsgebouwen groter dan 250 vierkante meter moeten vanaf ingang van de EPBD IV voorzien worden van een optimaal zonne-energie-installatie. Voor woningen geldt dit mogelijk pas vanaf 31 december 2028-2029.
 • Verwarming die werkt/en op fossiele energie worden uitgefaseerd per 2040.
 • Er komt een Whole Life Carbon (WLC)-berekening voor grote nieuwe gebouwen.
 • Er komen minimale eisen voor de hoeveelheid zonnepanelen op gebouwen, het aantal laadpalen en de prestatie en keuring van installaties.

Meer inzicht in de EPBD

De rol van Pluq bij de EPBD-verplichtingen

Het plaatsen van laadpunten kan complex zijn en vraagt om specialistische kennis. Pluq biedt een oplossing door gratis laadpalen te installeren op uw terrein of in uw garage, wat een efficiënte en kosteneffectieve manier is om aan de nieuwe regelgeving te voldoen. Wij nemen alle kosten voor onze rekening, inclusief installatie, eventuele graafwerkzaamheden, beheer en onderhoud.

Maar we doen meer. Via innovatieve concepten als Het Parkeerterrein van de Toekomst en Energy as a Service bieden we u verschillende oplossingen om het energiemanagement van de totale locatie duurzaam te optimaliseren, zodat uw vastgoed tijdig voldoet aan de EPBD-richtlijn, terwijl u kosten bepaart en de waarde van uw vastgoed stijgt.

Conclusie ten aanzien van EPBD

De verplichting om laadpalen te installeren biedt zowel uitdagingen als kansen voor vastgoedeigenaren. Door tijdig te handelen en gebruik te maken van de gratis laadpalen van Pluq, kunt u niet alleen voldoen aan de nieuwe regelgeving, maar ook profiteren van de voordelen die laadpalen bieden.

Voor meer informatie en om de mogelijkheden te bespreken, kunt u contact opnemen met Pluq. Zo maakt u uw parkeervoorziening toekomstbestendig en voldoet u aan de aankomende verplichtingen.

Meer weten over de implicaties van de EPBD?

Plan een gesprek